Reflecteren in 7 stappen


Je ziet 'm vaak staan in vacatures onder gevraagde competenties: zelfreflectie. Maar wat is reflectie eigenlijk?


Reflecteren betekent jezelf een spiegel voorhouden. Onderzoeken hoe je handelt, maar ook hoe je reageert op bepaalde situaties en hoe dat voelt. Je kijkt dus dieper dan wanneer je enkel evalueert. Bij reflecteren:
 • Beschouw je de situatie, de omgeving en de context.
 • Onderzoek je jouw gedrag en vaardigheden.
 • Achterhaal je jouw motivatie, overtuigingen en drijfveren.


Waarom zou je reflecteren?

Reflecteren is essentieel om jezelf te ontwikkelen en je gedrag en prestaties te optimaliseren. Het is een eerlijke manier van naar jezelf kijken waarmee je zelf verantwoordelijkheid neemt voor jouw groei. Het draait om jou!

Hoe kun je reflecteren?

Je kunt op een heleboel verschillende manieren reflecteren. Persoonlijk houd ik ervan om 's morgens en 's avonds in mijn dotted journal te reflecteren. Soms in tekst en soms visueel. Een mooie manier is door middel van mindmappen. Dat kan in de volgende stappen.
 1. Noteer een gevoel dat je bezig houdt in het midden van je papier.
 2. Plot alle mogelijke oorzaken die bij je naar boven komen eromheen.
 3. Bepaal welke oorzaken veel en welke weinig invloed hebben en markeer dit met een cijfer of een dikkere lijn.
 4. Verbind oorzaken die met elkaar te maken hebben met een lijn of een pijl.
 5. Zoom nu in op de oorzaken met veel invloed en schrijf of teken al jouw bijbehorende gedachten of inzichten daar omheen.
 6. Kijk weer naar je totale plaatje en laat dit even op je inwerken.
 7. Komt er een inzicht in je naar boven? Schrijf die dan voor jezelf op en neem die mee je dag in.


Bewustzijn door reflectie

Reflectie is leren. Door in- en uit te zoomen én eerlijk te spiegelen, kom je tot waardevolle inzichten en oplossingen. Een inzicht is niet altijd iets wat je beter zou moeten doen, maar kan ook iets zijn wat je juist heel goed hebt gedaan. Iets dat je vast wilt houden of vaker wilt toepassen. Door de tijd te nemen om dagelijks te reflecteren stap je iedere dag in een bewuste mindset. Zo helpt zelfreflectie jou om de schrijver van jouw leven te worden.

Ben jij die professional met ambitie?


Meld je dan hier aan voor regelmatige tips en adviezen per mail voor professionals die willen groeien en excelleren.


  Uiteraard behandel ik jouw gegevens vertrouwelijk.
  Ik verwijs je hiervoor naar de Privacyverklaring.